lốp xe độ

Các loại lốp xe Ford Ranger và cách đọc thông số kỹ thuật

Các loại lốp xe Ford Ranger và cách đọc thông số kỹ thuật

Lốp xe Ford Ranger được chia làm nhiều loại phù hợp với nhiều kiểu địa hình khác nhau. Dưới đây là những loại lốp xe Ford Ranger phổ biến nhất và cách đọc thông số kỹ thuật trên lốp xe. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại lốp xe Ford Ranger khác nhau được.