sơn mâm xe

Sơn mâm xe ô tô – Bảo quản cho mâm xe và nâng cao thẩm mỹ

Sơn mâm xe ô tô – Bảo quản cho mâm xe và nâng cao thẩm mỹ

Như chúng ta đã biết, mâm xe là một bộ phận quan trọng của xe, giúp bánh xe được kết nối với hệ thống treo của xe, truyền lực quay của xe xuống bánh giúp xe chuyển động và điều hướng. Mâm xe là bộ phận rất dễ bị xước do va quẹt bởi đất.